ul. Słowackiego 2, Kluczbork
609 825 187
anna@fizjosensikids.pl

O mnie

Anna Pindel-Kapuścińska

Anna Pindel-Kapuścińska


W zawodzie fizjoterapeuty jestem od 1997 roku. Zawsze chciałam pracować z dziećmi, dlatego też dalsza moja edukacja zmierzała w tym kierunku.

W 2002 roku ukończyłam studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, na kierunku fizjoterapii.

W 2001 roku uczestniczyłam w:

•  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – ”Spastyczność od patofizjologii do leczenia”,

•  kursie Basic Halliwick Course (nauka pływania osób niepełnosprawnych),

•  warsztatach – Wybrane zagadnienia z patologii neurorozwojowej dzieci z zaburzeniami OUN od 0-5 r. ż w świetle metody NDT-Bobath.

W 2002 roku ukończyłam kurs podstawowy z zakresu Integracji Sensorycznej (SI),

2003 r. – Kurs Podstawowy NDT Bobath,

2004 r. – Warszawskie warsztaty neonatologiczne – „Uwarunkowania wczesnego rozwoju i postępy w terapii jego zaburzeń”,

2005 r. – Kurs Terapii i Oceny Neurorozwojowej NDT- Bobath Baby,

2005 r. – szkolenie – Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych (I i II stopień),

2006 r.– Diagnoza i terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej (II st.),

2008 r. – po raz drugi Kurs Podstawowy NDT- Bobath, jako Lider Grupy,

2008 r.– Warsztaty Terapii Neurorozwojowej NDT-Bobath – Praca z dzieckiem o obniżonym napięciu mięśniowym,

2011 r.– po raz drugi kurs NDT- Bobath Baby, jako Lider Grupy,

2018 r.– kurs typu refresher – ”Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres” z rozszerzeniem o „Centralne Zaburzenia Słuchu i treningi słuchowe w Polsce”,

2018 r. – Studia Podyplomowe w zakresie „Przygotowania pedagogicznego”.

Od marca 2018 roku posiadam zaświadczenie z Krajowej Izby Fizjoterapeutów – prawo wykonywania zawodu o numerze 23146.

W latach 1999 – 2017 swoją wiedzę i umiejętności wykorzystywałam pracując z dziećmi i niemowlętami, z różnego rodzaju dysfunkcjami i zaburzeniami w Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu.

Ostatni rok to praca w przedszkolu TAK w Opolu.

Ze względów osobistych postanowiłam przenieść moje życie zawodowe bliżej miejsca zamieszkania. Stąd pomysł gabinetu. Jego działalność to nie tylko terapia ale również edukacja połączona z profilaktyką. Wierzę, że uda mi się dotrzeć do szerokiej grupy rodziców i przyszłych rodziców z informacjami na temat prawidłowego rozwoju i jego zaburzeń. Jak można wspierać ten rozwój od najwcześniejszych chwil życia ,aby w przyszłości uniknąć jego zaburzeń.

W chwili obecnej będzie to terapia według koncepcji NDT-Bobath i Integracja Sensoryczna.

W przyszłości zamierzam rozszerzać zakres działalności o inne metody terapeutyczne.